amautxi

Forma mugatua: 
Amautxiya
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Amabitxi
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Madrina
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Atautxiya 'ta amautxiyakin joten zin, ez? Bataillatzea, 'o...
- Madrina. Bai, iñudia haurra eamateko, familikon bat 'o beste bizitzakua... Kompaziyo batea gue itxian izango zen seguraski, guk bi bizitzako baserriya genun.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiHango amona zea, komadrona. Komadrona hango amona, eta geo hurrungo eunin bataiyua pues hango amonak 'o hango... Beste andria 're bazen eta geo atautxiya 'ta amautxiya.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Padrinuk.
- Zeiñ zenittun zuk atautxi, amautxi?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Amautxiya nun ne lengusu baten ni bezela izena zuna, Joxepa. 'Ta harek zun berriz be anaiya. Denak hillak! Ni aquí estoy la vieja.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta ze izaten zen atautxiyak 'o amautxiyak 'o...
- Amautxi, atautxi-amautxiyak! Amautxiyak itten zun. Atautxiyak jenealin gizonezkuak...
- Ez dute (...)
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Ez zuen, amautxiyak.
- Amautxiyak besotakuiy.
- Be besotakuaiy.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- A.
- Ezkontzian hura eman atautxi 'ro amautxi. Amautxi hura eaman.
- Hoi da. 'Ta ezkontze ez bazen?
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Pues bira, gabe.
- Sekula sekulorum. 'Ta zui kartze al zizuten?
- Bai, nei amautxiya bizi zen arte bai. Amautxiya atautxiya biño len hil zen 'ta geo akabo.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Ez.
- Batzuk amautxiya 'ro igual hilla 'ro...
- Ez zen. Denantzako nola? Ez, ez.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Bestela...
- Denak ez zuten amautxiya 're. Hilla batzuk eta. Hola.
- Bestela opil pilla erra juntatuko zin Udarren.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- 'Ta amautxiya, zue ama amautxiya zun?
- Bai. 'Ta atta, atautxiya. Attan izenekua zen, gue attan izenekua zen hora Pablo.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi-'Ta zea e atautxiya 'ta amautxiyana hoi nola, nola izaten zen? Oain ya ez da haimbeste zea itten biño... Zer dia atautxiya 'ta amautxiya?Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Atautxiya 'ta amautxiya ui! Oan den bezela. Osea hoi, atautxiyan 'ta amautxiyan hoi da gurasuk hiltzia tokatu ezkio haur hua haik zetu ber dutela. Haik laundu ber yotela. Hoixe da atautxi amautxiyana.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Haundiya bai, haundiya bai. Haundiya bai. Haundiya itten zen, padrinuk eta launan bat 'o beste, 'ro... Juntatzen giñan mordoxka.
- Zein zenittun zuk atautxiya 'ta amautxiya 'ta? Zein zenittun? Gotzen za?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Bai. Nik Irungu, Irungu, Irunguk nittun, amautxiya Irunen bizi zen, 'ta atautxiya Prantziyan.
- A bai, e?
- 'Ta torri zen hala 're hura 're. Bai, torri zen, torri zen.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi Hamalau urtekin Altomirakruza. 'Ta hola. Geo ni... Beno, geo ni handikan honea noix nahi tortzen nitzan, zea Altxikiko Maitxokin. Geo, Altxikiko horren ama, Maixte, zea zen, gue aman amautxiya 'ro nola saten da? Amautxiya.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Ez hura ez do, honek...
-Hernanitik zea ailleka hor da, zea hotel bat. 'Ta han bazkaldu genun.
-Hotela ez, restaurantia.
-Osabak eta atautxiyak eta amautxiyak eta 'zaten zin garaiy haitan.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Jakiña!
-Oan ez da holako zeaik biño, ordun izaten zien 'ta. Han genittun amautxiyak eta atautxiyak eta (...).
-Haikin.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix