Altzibar

Kategoria gramatikala: 
Toponimia
Batuan: 
Altzibar
Esanahia: 
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Han, itxian bertan? 'O ben etxetan?
- Ez, ez. Nik pardela hartu buruan, 'ta tortzen nitzan Altziberra. Altziberren maiya attak in zigun, 'o Santosek in zun mai bat. Aurreko bi hankak motxak 'ta atzekuk luziak,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Lana, lana!
- Eta zer zen, e... Altziberko billera hoi ordun zuk izautu, gaztetatik izautu zenun?
- Oi! Nik beti izautu dut Altziberko billera!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Bai. Ba, igual du!
-Aztu. 'Ta geo bakizu, Errentin, batzuk Errentiyan bazela musika 'ta ez dakit non zela 'ta, pixkaka pixkaka attu in zen! Altziberko billera attu zen,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi'ta ez zakitela nongua zen, 'ta batzuk san ziyotela Altziberkua izango zela, Altzibertik eamana zela, 'ta "ordun Santosen etxetik izango 'uk"oka. Hara seittun hura jon 'ta seittun izautu, behiyak 'e bai 'ta, béak 'e bai behiya izautu 'ta, Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi'ta atta aber non nun. 'Ta itxian. 'Ta itxia aber non nun 'ta Altziberren. 'Ta "bueno, bueno, bueno, ya puedes seguir" Biño hilli 're iñ zittuzten ordun, e! Bi Altziberren. Bat Iyerukua, Xegundo. Gizajua, mutill on askiya! Haik denuntziatu zittuztenak 'e...Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiAltziberren neskak, oaiñ 'e hillak dia, 'ta propiyo hura ikustea! Ze gauza ikustea jon zin, e! 'Ta oaiñ enitzake jongo ni ezertik e. Geo 're bestela 're pena erra maten zin 'ta, (pff) jesus! Izugarriyak iñ zittuzten gerratin, e!Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- "eso es verdad, eso es verdad "non ikasi 'zu kanta hoiy atta!" 'ta "ez iñen sango zueri non ikasi 'uten nik hoi!" Biño hoi kaleko umia zela, Altzibarko partia! Altzibartik gue itxea abitu 'ta harrobiya bittarte hartan da. Itxia han do, Martinmotzene.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa