abere

Forma mugatua: 
Aberia
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Abere
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Ganado
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusigeo amakiña bat abere zar sartu zitenen zolu hartan, geo aberia, ordun ez zen kotxeik eta aberikin zen dena 'ta gosia 'ta llagatan 'ta... abere asko hiltzen zen. Denak zolo hartan. Pilla 'rrak battun han sartuak. Nik behin ikusi dut, bonba nola tortzen den: Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Ni ez.
- Aberikin biltzen zen, aberin gaiñin eta birin harrapatzen giñunin aberikin hor hasten zen saltsan heldu giñanai! Apropos jostatzen! Eta apuru errakin bai behiñ biño gehiyotan!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiEta denin, gatzin jartzeko, ateratzeko, eta hoa 're geo zintzilikatu itten zen eta urdaizpikua bezela sekatu. Eta oso ona baita 're gelditzen da. E... Gusto berexi bat gelditzen zaiyo.
- Ordun haragi frexkua jaten zen momentun aberia hill ondoren, biño geo...
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Gor gorra. Gor gorra. Harri kozkorra biño gorro.
- Hoiy itten zuten, zen pentso bat aberiantzako. Izena ez dakigu oan 'ta harrekin itten zuten ogiy hoiy. Harri kozkor bat bezela zen.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Hua beti bizikletan. Harrek ez zun besteik, bizikleta. Biño Don Reginok aberia ederra gaiña! Ez dakit non iukiko zun! Itxian baitezun tokiyik gaiña! Han beko... Oaiñ, oaiñ ambulatoiyua den tokiyan bizi zen Don Regino.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Itxia zarra zen, biño garajia bazuten bian 'ta, han eukitzen zun aberia nombatte! 'Ta holaxe.
- Oñatibia non bizi zen?
- Oñabitia, Oñatibia bizi zen, zea, Zalakaiñena bakizu,
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiLesakakuk izaki guardizilak 'ta hara eaman 'ta haik koartelan sartu 'men zuten aberia. Numbaitte kuadran 'o, desaertu 'men zuten 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiAer gaztaiña 'ta iriña 'ta non zin 'ta han zila bian. Kargatzeko aberia, launtzeko kargatzen. Kargatu 'ta bueno seitzeko itxea. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBa 'men zun, aberia erra 'men zun aberia. 'Ta zea 're bai, morroiya 're ba 'men zun. Aberia goernatzeko 'ta morroiya 're.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta txanda batin zea haundiya 'men zun, baliyo haundiya, zea kamionin. 'Ta ate 'men zen 'ta han 'men zon gaiñin 'ta morroiyak beste aberia bai 'men zun. Itxian bi abere 'men zittun.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta heldu 'men zen karro bat betik goitti. 'Ta karrun gaiñin ardo barrikak 'men zittun. 'Ta zea aberia, zaldiya 'ro mandua 'ro zerbaitte tiraka.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Aberin gañineamaten genun Oiartzundik.
- Meikua?
- Meikua aberin gañin
- baserrira
- baserrira
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi'Ta hua erekitzeko, astiyik ez uzten bestik atzetik helduta. Beri hua ereki nai biño bestik heldu, itsatsiya! 'Ta abere mordoska 't pasa 'men zin pra-pra-pra! Betik, perra soiño errak bai noski. Betik goitti han jon 'men zin. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Bai, galdu erra"
"Zer zute ba?"
"Arratsin beyak arguyun hemen geunden 'ta ikaragarrizko perra soiñuk hemen torri 'izkigu 'ta pasa 'ia goitik betti abere mordoskan bat. 'Ta oan arrasto pizarrik ez da 'men"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Biria 'ta. Len bezelatxe, normal-normal 'ta. Haimbeste abere pasata, arrasto erra in ber 'men zuten 'ta. Haik 'e sorgin zea... Irazu Apezetxea, Erramun