Telefono zerbitzua

Nor Harreguy Agirrezabala, Xabier
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-079
Pasartea 0:26:15 - 0:28:50 (2' 35'')
Laburpena Xabierren etxean, bizartegiaz gain telefonoa ere eduki zuten: 25 urte egin zuten lokutorio zerbitzua ematen. Telefono zerbitzua Diputazioak zeukan, eta Xabierren osaba bat bertako zuzendaria zen. Hark animatu zuen familia telefonoa jartzera, herrian behar handia zegoela eta. Baserrietan ez zen inon telefonorik. Basarri bertsolariak telegrama bidez abisatzen zien Uztapide eta Mitxelenari zein bertso-saio zituzten.

Transkribapena

- Bai, biño ikaarriya da.
- Geo hortaz aparte guk itxian barbeiyan parte eukittu genun telefonua, lokutoiyua. Eukittu genun hogeita bost 'ta gehiyo urtian. Oiyartzunen ez zen telefonoik. Izango zin hamabost
hogei bat telefono izango zin herri guziyan. 'Ta guk genun telefono publikua. 'Ta ordun soldaduk eta, hemendik soldado joten zenak eta, telegramak bialtzeko 'ta, telefono bidez itten zen asko. Eta guk, zuk hitz eiñ ber baldin bazenun itxian hemen, telefonuk oso...
Ez zin baserritan iñon telefonoikan. Hemen kalin izango zin Errandonea 'ta, botikaiyua 'ta, dozena erdi 'at laun. Guk kalin 'e zembat jendeiy "Aizu, abixatuko al 'yozu telefonoa tortzeko!" 'ta "Aizu, abixatuko al 'yozu telefonoa tortzeko!" Korri hara 'ta korri honea 'ta jendiy abixatzea telefonua korrika.
Hola ibiltzen giñan. 'Ta geo, geo, Uztapide 'ta hoik 'e bersotan, Mitxelena 'ta hoi denak ez zuten telefonoik iñork 'e, eta Baxerrik bialtzen zun telegrama sanez, beno bihar holako eunetan holako lekura. Halako eunetan halako lekura 'ta hor ibiltzen giñan baserriz baserri
gu inkarguk eamaten. Bai, bai. Telegramak eamaten. Uztapidei makiña bialiya naz 'ta Mitxelenai 'ta dena. Hemen baserri guziyak. Ni ordun baserri guzitako asko ikasi nun, bai.
- Karo.
- Asko ikasi nun bai.
- 'Ta hoi zer ze oaiñikan atta bizi zenunin? Atta oaindik barbeiyan zola?
- Bai, bai, bai, bai. Gue goiko aman... Bueno, nere aman goiyan bizi zinak Gerardo Mitxelena, Paulen 'ta osab hoi zen ingeniero de telecomunicaciones eta zon... Telefonika zen ordun Donostiyan, ayuntamentuna, Donostiko ayuntamentuna, partikularra zen 'ta harrek san ziun gui:
"Oiyartzunen telefonik ez da 'ta zuek jarri ber zute itxian telefonua." Guk joe, eske deneko umik giñan! 'Ta "Biño guk nola in ber dugu hau?" gue amak eta "Guk ze ingo 'ugu?" "Bai, bai, moldatuko ga. 'Ta zuek jarri itxian, hemen Oiyartzunen serbiziyo bat jarri ber dugu!"
'Ta halaxe jarri ziuten. 'Ta hogeita bost urtian eukittu genun. Biño lan asko itten genun telefonukin. Bueno!
- Beharra euki zun e! Eta idea ze euki zun, Pau 'ta hoiken...
- Osabak.
- Osabak?
- Bea zen direktoria, telekomunikaziones, telefonikako presidente bezela zon bea Donostiyan.
- A!
- Bea zen. Kategori haundiko gizona zen. 'Ta harek, gue aman osaba zen 'ta haren bitartez. Bea empeñaitu zen Oiyartzunen telefonua ber zela 'ta Oiyartzunen ez zela telefonoik eta gui itxian jarri zun, bai.
- Ordun zenuten itxian, barbeiyan ez.