Ikasgaiak

Nor Berrondo Iartzabal, Luixa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-045
Pasartea 0:25:30 - 0:27:20 (1' 50'')
Laburpena Luisak denetik erakutsi behar izaten zien bere ikasleei, baina berari gehiena matematika gustatzen zaio, eta, gutxiena, fisika eta kimika. Espainiako historia ere ez zitzaion gustatzen, erdia gezurra izaki.

Transkribapena

- Ui ni kompaziyo batea ze hoik... Leno san 'utena numerador, denominador, máximo como divisor... Hoi denak euskeraz yo ni idea! Nik erderaz hoi denak ikasiyak! Eta ordun hasten nitzan ba ni galdezka. Beno, denominador zein da? 'O ze 'ta...
"Zuk nola eakutsiko nazu nei, ez dakizu zeozerrek eta!"
- Ez kontutzen zertik...
- Karo, hizkuntza...
- Hizkuntza.
- Biño guk kalkuladorakin in ber izaten dugu 'ta zuek kalkuladora gabe itten 'ttuzute oaindik kontuk.
- Hombre, hoixen baietz.
- Nik oaiñ 'e nahiyo dut, prefiero. Prefiero.
- Honek mi diametrua 'ta dekametro 'ta gauza hoik hoi errabiya maten zin
- Akortzen naz Liherrei 'ta hoiri en un boleo les metí el sistema métrico yo... Gue zarrena 'ta hemen zea zutela 'ta nik "kusko 'zu hau nola zeatuko zattuten!" 'Ta jarri eskela 'ta en seguida se dieron cuenta. Hau... Antipatia 'yolako, e? Ez dakitt oaiñ 'e ingo littuken ongi.
- Ni matematikan (..)
- Gehiyena ze gustatzen zizun?
- Matemáticas!
- (...)
- Nei asko. 'Ta problema cuanto más difícil mejor! Nei hoi asko gustatzen zin. ¡Sin embargo física y química ni ver! Ni ver!
- Bakotxa be zea...
- Biño geometria 'ta aritmetika 'ta hoik asko gustatzen zizkin, zea hoik. Historia de España sin embargo... Erdiya gezurra (...) zertako!
- Ierri (...)
- Nei, berriz, historia izugarri gustatzen nau.
- Guk gaiña... Karo, guk gauz asko xinistu ingo genittun, biño zuek bazenekiten ez zila hola.
Gerra bizittu zenutenak, ez? Geo kontatzen zin gauzak.
- Biño gauza asko 're gui... Gui saten baziguten hau hola da, palabra de Dios.
- Karo.
- 'Ta geo hortik hasten baldin baziñan iruitzen bazizun hoi ez da hola... "Masailleko bat nahi al 'zu?" (...)
- Biño hoi gue garaiyan 'e bai. Ni akortzen naz, historia de España.