Bularra

Nor Berrondo Iartzabal, Luixa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-044
Pasartea 0:21:20 - 0:24:40 (3' 20'')
Laburpena Oritza txarra zen jaioberriarentzat eta beste ama batek ematen zion bularra lehendabiziko egunetan. Bularra eta biberoia.

Transkribapena

- Eta oaiñ, zea... ikarriyan obsesiyua 'ro zea do, garbitasuna 'ta, haurrak zea keiñu iñ orduko pediatrana 'ta, len denak itxian izango zin!
- Ordun gaiñea, bularra! Eta nik ez dakit, ordun... Oaiñ kalustro ¿le llamais?...
- Kalostro
- Kalostro? Horitza esto... Ordun ez, ordun auzoko haurra, auzuan norbatt izaten zen jaiyua eta hogeita lau ordu pasa bitarteiño hara eamaten zen haurra, harrek emateko,
bularra ematen ai zen harrek hartzeko. Nombatte txarra iruitzen horitza matia haurrai 'o. Hoi geo zeatu zen, eta esniak beste erremeiyoik ez zon, ¡no había estos polvos que hay ahora y demás! Keba, nada! Eta nik zeakua nun, abendukua zarrena
'ta primeran asentatu ziyon esnia, 'ta mutill ederra hazi zen, kontratiempoik gabe. Biño esni hua in ber zen, a ojo, e! amonak botzen ziyon 'ta ¡yo que sé! Han erdiya 'ta gaiñeko... Be! ¡No había medidas tampoco! Graduatu, ikusiko bazenun, zembat zen hola,
san nahi zattut, biberoya zea batea, botilla! 'Ta botilla hartan bota 'ta ba, erdiya... Hombeste izango 'uk eta haimbeste eman 'ta kitto! Bigarrenai ez, bigarrenai esnia ez ziyon onik itten, 'ta oi! ¡Cada cólico me recibía aquél! Esto...
Harrek Ceregumilekin iukitzen zun Don Reginok eta geo hua eziñ zeatuik, ya sei urte zila hau, hau berriz, maiatzeko berriz 'e 'ta dije: "ai madre! Buena la tengo!" Bildurrak hartua saten zin: "neska nahiko 'zu!" Hazi-erraxa saten nun, ez nitzan akortzen neskaik ni.
Nik latik emango ez zina nahi nun. Eta orduko ya sortu zen Pelargon pero esta ha sido tan buena tan buena me dijo este... Rodriguez Pikabea: "no tengas ninguna... tendrás que gastar, pero la niña saldra muy bien. Pelargon poto politta naranja koloria,
le estoy viendo todavía, nik gaiñea poto polittak zin eozer gauza iukitzeko 'ta! Ordun ez baigenun fraskoik 'e! Ahal genun bezela gauzai kontu 'ta. 'Ta hua, berriz, aluminiyoko brillu zun zea hoitakua, oi, para harina y... Gauzak iukitzeko 'ta hola.
Eta lendaiziko gauza bestik bularra titzen ziten, itxian nitzan guziyan, zertik lanea joten nitzanin, ez, biño itxian... ¡Mutillak bai, hasta, hasta el pellejo! Honek bigarren hillaeteko...
- Gusto txarra izango zun 'o!
- ¡Se cerro! Nada! Ne Pelargon horrekin hasi, holako pixka bat 'ta geo la ruina de Pelargon izaki! "¡No me quiere tomar!" "¡tiene que tomar! Échale más azucar! con menos, com miel, haz todas la pruebas! Halaxe hazi zen hau, fuerte hazi zen, biño gastatu itten nun,
gastatu itten nun, biño bota in ber izaten nun, prepatu itten niyon, biño nola ez baizun hartzen! Goizeko bostetan honei matetik nik prepatu hua eta hua bakarra itteko!
U! Había a veces que tiraba a la pared el biberón y todo! Ze pozik lo ingo nukena, jaiki, prepatu 'ta...
- 'Ta nola moldatzen ziñan...