Oinetakoak

Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-001
Pasartea 0:50:10 - 0:53:06 (2' 56'')
Laburpena Oinetakoak nolakoak. Abarkak. Zarpinak: galtzerdiak. Egun osoan hankak bustita. Abarkak nola egiten diren. Erakustaldi eta guzti.

Transkribapena

-'Ta zea e... aaztu zitt ze san ber nizun... A! Hankak, hankatakuk eta nolakuk?
-A! Hankatakuk zea, bei larruakin intako abarkak. Egualdi txarrin, bueno! Trapua, urin busti 'ta trapua nola? Igul-igula. Biño hego-haizia 'ro hola tortzen zenin ez ziñan ibilko hankan gaiñin, ipurdiyan gaiñin, mekauen la letxe...
-Leortuta irristatu?
-Leorra! 'Ta zeak... Galtzerdiyak berriz, zapiñak saten geniyon, zakuzko... azukre zakuk izaten zin arront zerratuk, arront onak gaiñea 'ta harrekin iñak. Billu-billu iñ, 'ta... segi!
Hankak ate ebiya zela, 'ta lembiziko pausun busti 'ta eun guziyan bustiya. Jo persona...
-Katarro, katarro asko ez zen izango hala 're?
-Persona zembaitan bueno...
-'Ta ordun zer zin zaku harrekin intakuk 'ta geo gaintik beiyakin intako abarkak gaiñin?
-Ez, abarkak tipu hontan e, biño bei larruakin iñak, hola... Nun ostra laister ingo nun baldin banun... Hau da! Ingo 'ut seittun abarka!
-Hara!
-Moda! Orduko moda!
-Bai e! Eon pixkat e!
-Hoi zakua izango zen 'o abarka?
-Hau abarka. Hau miño oandik, toki geixio man zea...
-'Ta zer zen beinya 'ta guzi beiyan larrua hua?
-Hau, hau sartu hankin hara! Jarri hemen! Hementxe hola, tak! Hara hau, rast!
-Bai... Haundixio 'zango zen igual...
-Bai, haundiyuo bai
-Bai
-Ba, hara rast!
-Bai
-Hok biyek hola in...
-Mekayuen dio!
-'Ta hola korapillua itten ziyon larrua beai, ya?
-Bai. 'Ta oan honei... Hara ikusten?
-Aiba!
-Oan buelta. Ai, eon pixkat!
-Bai, bai, bai.
-E honei hola man!
-Bai, bai, bai. Bai horrei 're koapillua in 'ta ttaka lotua.
-Eon pixkat! Seittun ingo 'ut. Seittun ingo 'ut auro aski!
-'Ta hain aixa, hain aixa koapillua itten ziyon beiyan...?
-Hoixe! Jakiña! Guriya zola itten zen 'ta hoi!
-A, karo... Karo!
-Urin sartuta, urin sartuta in!
-Karo geo, 'ta geo hortxen hego haizikin zea biño tiesugo...
-Geo... ba... Eon pixkat. Oañ aztu nola zen, ostra!
-Bai hortik sartu!
-Kauen la ostra!Haundiyuo zan bazen erki ingo nun 'ta...
-Bai klaro! oan, ez ez zattu sartuko atta! Bai bai, o erki!
-Hara! Kusten?
-Karo...
-Ttak! Geo hemen