antxoxu

Kategoria gramatikala: 
Adjektiboa
Batuan: 
Antzetsua
Artosoa
Aldaerak: 
Artoxu
Esanahia: 
Trebea, mainatsua, zuhurra, azkarra
Gazteleraz: 
Hábil
Mañoso
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi'Ta behiyan larrua beimpin 'ta hua karri 'ta hain attona, attona zea zuten haik sestero 'ta antxoxo xamarra, Rafael zar hora.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Jo! Sí! Hok ez dia konturatzen.
- 'Ta geo etxea torri 'ta etxeko lanak! 'O gizonak itten zittun?
- Asko artoxua zen. Artoxua zen.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- A bai?
- Artoxua zen. Ez, geo hok zeak amonak iukitzen zizkin, e! Gizonan amak iukitzen zizkin umik. Harrek haziyak zin 'ta geo hoi nijun ni leno satea, neriak ez nittun ne gustoa hazi,
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Bai, bai. Antsoxuk izatia da, baliyo izaki, eskapo in gabe...
- Bai, bai.
- Zea, kontu itten!
Pagadizabal Artola, Frantxiska