erreleboak, soladata

Nor Lasa Auzmendi, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-089
Pasartea 1:42:42 - 1:47:27 (4' 45'')
Laburpena Beti izaten zuten etxerako papera.Errelebotan lan egiten zuen.Gaueko erreleboa zuen gustukoen.Jaiegunak. Amaieran soldata ona zuen. Hasieran ez hainbeste. Egindako greba bat kontatzen du.Oso gutxitan egiten zuten greba.

Transkribapena

- Zuk beti zea ekar etxeako papera 'ta izango zenun beti fabrikatik?
- Jusus! bai oañ e' eongo da etxian papera! muestra guk itten genuna, hartu 'ta boltsiyun (...) ez zuten hainbesteko beitu, asko papera, papera hola hanketan bilduta'ta bai, bai.
- 'Ta errelebuan aitzen ziñan? Errelebotan
- Err bai errelebua bai bai bai.
- 'Ta gabeko errelebua 're izaten zan...
- Bai, bai gabekua bai ondona.
- A bai e?
- Bai bai ondona gabekua.
- Askok ez dute nahi izaten, goorra iten zaie
- Beno, ez da iñorre molestatzea etortzen 'ta yasta, gabin jun gaba hamarretan,
- 'Ta zuk errelebuan lana ittia 'ta ondo eamaten zenun?
- Bai, bai bate inporta. Ni goizian etxea jun , eta ehiz denboran segun ze egualdi igual "Gaur ehizea ate ber dit." 'ta pentsamentua bakarrik nula txakurra enteatzen zen.
- A bai e?
-Txakurra ona nun txakurrae joe ! txakurra azkeneko perretxikuak e' hasi zen señalatzen e'!
Joe ni ehizian nabillela ontua 'ta ontua jaso 'ta txakurra jun 'ta ya señalatu e! joe!
- Oseake gabian lana in 'ta etorri etxea 'ta ehizira igual.
- Bai, bai
- 'Ta lo noiz iten zenun ba?
- Ba noiz igual arratsaldian
- Siesta o'...
- Arratsaldian arratsaldian, arratsaldian lo. 'Ta goizizan batzutan segun ez bazen goizin etorri 'ta oira.
- 'Ta lo ondo iten zenun e?
- Bai ni bai aixa, aixa lo in dut, bai aixa lo in dut.
- Eta astebukaeratan e bai lana. Larunbata eta igandetan e bai lana?
- Ba bai bai oan kontinuo bai, oan kontinuo
- 'Ta ja noiz izaten zenun jai?
- Jai?
- Jai noiz izaten zenun?
- Bueno haber hoeita hemezor hoeita hemezortzi ordu usteut gendula eta itten genun segido 'ta geo hiru eun o' jai igual. Bai eta permisua tokatzen zinuna 're itten genun hillabeteko permisua 'ta
hamabost eun ez dakit nola hartu beste hirugarrenak 'dabar 'ta berrogei egun o' permisua itten genun.
-Izaten zenuten opo oporrak hartzeko.
- Bai, bai, oporrak.
Ez ondo pa oan papeleran ondo bai jo u.
- Ondo irabazten zenun? soldata 'ta
- Oañ bai numatte hor. Oan numatte hor bai, miño leno ez, leno jaitan itten ez gendunian lana soldata bajua zen e!
- Bajua zan
- Bai, bai, errelebuan errelebuan ai giñalako.
- 'Ta jendiak eskatuko zun ba soldata iyotzeko 'ro...
- Bai behin in zen behin hoi konsegittu nahi zun han (...)konsegittu nahi zun huelga ittia behiñe huelga itten ez papelerak eta... hara lendabiziko in zunian e'
etorri zea Donostikua horko jefe itten zuna 'ta da jarri itxiya itxiya papelera, 'ta direktor printzipala torri papelerakua 'ta yaka hartu papela 'ta harrika bota 'ta " ¡Venga el que quiera puede entrar a trabajar!"
Varón de Benasque bialdu zuten geo Kananarias aldea Donostitikan!
- Papelerak gutxitan iten zun huelga e?
- Joe beiñ ez ondo sateko. Ez zen.
- Oso gutxitan gelditu dia makina guziyak e?
- Ba , ba ba papelera... geo Tolosa 'ta Balentzia, 'ta handikan honea papeleruak, Tolosan 'ta itxi, karo papelera koxkorrak.
Hor zea maxu paper xuabi hoi na naranjak eta biltzen zittuztenak 'ro hoi balentzian o'
- Fin hori bai
- Miño hemen jeneal kantidadia, kantidadia bai, bai. 'Ta oan makina berri honekin uuu hausten ez hausten ez dela papera! joe! ai dianak e nik ez dut nik ez dut lanin in hor, ez nik ez dut hor lanik in
Gu hirurehun a trescientos el minuto... 'ta a mil dostientos oan , e a mil dostientos!