soladuskan

Nor Lasa Auzmendi, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-089
Pasartea 0:47:52 - 0:53:34 (5' 42'')
Laburpena Soldaduskako pasadizoa kontatzen du. Sargentoak ezin zituen euskal abizenak esan. Euskaldunak ziren erdaraz hobekien hitzegiten zutenak, gramatika eskolan ikasia zuten eta. Kabo egin zuten, gidatzen igeri egiten eta ongi hitz egiten zuelako. Saria ere jaso zuen. Tenientearen andreak ez zituen euskaldunak gogoko.

Transkribapena

- Baiño ze pasa zen geo ba?
- Ba eon aber.
Ba karo soldau geo soldau hemezortzi urte, hemezortzi urte soldau. Bien a Burgos. 'ta Burgosen e' kasua.
Sarjentua lixta lixta pasa, fulano tal, taka, fulano tal 'ta karo ezin esan apelliduak asko, Garaikoetxea, Urrutikoetxea, (...) berri, 'ta nere (...) 'ta Jose Lasa
Andaluza zen sarjentua " -¿Uzte e vazco?
- Si mi sargento.
- !Meno mal que hay un apellido vaco decente!"
En fin holako ixtoriyak. 'Ta geo hara soldadu, han torri zen teniente bat meikua "- Hara, hara galdetu (...)" 'ta ne ondokua Mondragoikua Ajuriaetxeberria.
" ¿Bueno haber que e lo que he hablau?" Ya esta hua jarri zen zutik 'ta esan ziyon hola, 'ta hola, 'ta hola 'ta hola.
"- Bien, bien." eta
- "-Lo que he observau es que los que mejor hablan el español o el castellano son los vascos ¿Como puede ser esto?
- 'Ta harek ez ziyon kontestaziyoik eman 'ta ni bazterrian neon, 'ta nik bai, nik hizketako beti abilidadia 'ta
" - Mi teniente, puede ser lo que un sebidor le va a decir.
- ¿Y usted tambien? Haber, haber
- Mire un serbidor e, el castellano o español o lo que uste quiera que hablo, he aprendido en la escuela.
- ¡Claro, claro de la gramática!
Muy bién. Yo le haré esta pregunta y diga en voz alta para que oigan todos que hablamos todos mal castellano."
- Bien gio jakindu du teniente horrek, banekila konduzitzen. Zeatik ate nun Donostiko
Eta hala tenieinti horrek hoi zeatu 'ta handik bi eunea 'ro jakindu du banakila igari banakila konduzitzen, etortzen da tenientia 'ta "- Haber..." kabo in ziten, kabo , bai.
- Kabo e?
- Bai kabo. "-Bien e haber... uste uste que es?" esan zin "Sabe nadar sabe conducir, sabe hablar mejor que nadie ¿Como puede ser esto?
- Mire suerte que tiene uno... - No, no. Vale"
Zer da 'ta handikan e ez dakit zenbat denboa pasako zen miño hillabete gehienez e'. 'Ta Jan Furier da bizkaitarra mutilla guapo askiya
"- Lasa, preparate que buena te espera.
- ¿Que?
- No es para bien. Es para bien."
Joe zer da, 'ta Jeneral Soltxaga zea akordatu du konpañi bakotxian kabo bat eta soladao bati eman ziyola premiyua. 'Ta joe zer da 'a señor Soltxaga beak sobre batian, bos duro 'ta hillabeteko permisua.
"El mejor cabo de la compañia."-
Bai, bai
- Hau sorpresa ez?
- 'Ta han pasaeran o' emakumia andria 'ta han zian , jenealana andria 'ta, pasaeran hola 'ta "-Ese ese el de ojos azules!" Negatikan. "-Ese de ojos azules!"
- Hara bien bai zean zean e' pasa zin hoi, beste laun batek "-Joe ez al nak ingo asistente?" tenientian asistente zen teniente horrena ez beste batena, ona
Ixidro Ruiz, ona ona gizona, 'ta hala jakiña "-Beno ingo it ba!" 'ta hara jun nitzan 'ta presentatu zin andriai 'ta abar 'da hara ni hurrengo egunian o' handik bi eunea 'ro jun 'ta yasta 'ta
maten bokaillo bat maten zin harek tenientian andriak bokadillua 'ta abar, jolin espezial.
"-Mira quien está aquí " 'ta aiba neskatxa bat dotoria, ahizpa tenientian koiñata. "-Hola mucho gusto en saludar y no se cuantos y tal " 'da
Hala beimpin hizketan ai giñala san zun e n "-Perdone pero no no me gustan los vascos". Zea teneientian koiñatak.
San niyon: "Bueno serán serán las costumbres.
-Si y que allí acostunbramos mas bien andamos cuadrilla sidrería así y a última hora pues igual vas con la novia conla chica o "
- Y ¿Eso le parece bien?
- No, ahora va cambiando ya e! va cambiando. Yo estoy en la mili no no he tenido nunca novia no se cuantos...
-Bien" ta "- Bien."
bale ontxe despeditzeko koñata zeanak bueno esan zin: "- ¡Soldao, no se le ocurra hacerme caso en la calle eh!
- Tranquilamente puedes andar no te haré caso."
- Bueno baiño etorri in ziñan permisua hartuta hillabeteako, etxea?
- Bai, bai hillabete 'ta bos duro, joe! ke kategoria!
- Bai, bai 'ta geo 're geo istruktore, istrukore bai, bai ni istruktore 'ta han lertu zen polboiña lertu zen 'ta gue konpañiko alferez bat hil zen soldau bat e' bai
'Ta ni zean nitzan istruktore bayadoliden zazpi kilometroa, zapi kilometroa 'ro istruktore.