Elurra

Nor Mendiburu Etxeburu, Teodora
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-088
Pasartea 0:58:00 - 1:01:32 (3' 32'')
Laburpena Neguan elur gehiago egiten zuen orduan. Eguraldi sanoagoak egiten zituen. Fede handia zen.

Transkribapena

- Eta hemen neguan e' bai elurra iten zunian 'ta ez zan ba errexa izango bide hotan ibiltzia
- Ez, ez miño ibiltzen giñan. Ni ez dakit zenbat urte urte mordoxkat da. Alduran metrua Alduko tellatun metrua neurtua bazen Iturrioztik juna.
Miño haraño jon zenin e' kostako ziyon 'ta metrua tellatun gañin neurtu zula. Hua. 'Ta nik ordun eun pare bat usteut pasa genula esniakin bajatu gabe.
- 'ta ordun ardiyak sotun genittun eta anaiya 're mendiyan giroik ez laneko 'ta itxian suertatu anaiya 're, 'ta atta 'ta anaiya biria erreka biria garbitzen otxenta neurtu zuten go baserriyan onduan.
'Ta bire puska batin bat aitzurrakin 'ta bestia palakin, batek aitzurrakin golpia kendu 'ta bazterrea botzen atta 'ta semia, anaiya, biyek zea erreka ardiyak biria in zuten. Hua bai.
'Ta geo 're bai, geo 're Errege eun batin itxetik ateran amak: "- elurra hasi du. -Elurra hasi al du?" 'ta " -Bai"
'Ta Errege euna, Errege euna haundiya zen ordun, 'ta eliza torri ber genun, 'ta ez genun itxi dendara jetsi Iturriotza jetsi arte guardasola!
'Ta karga itten zunin astindu. 'Ta berriz e' segi gen guardasolakin . 'Ta Oiartzunea 'ta berriz bueltan baserrira iyo giñan elurra iñez.
'Ta ordun ez zen hasiera zen, 'ta honeañoko elurrin gora iyo giñan.
- Iyo ziñazten.
- Bai. Ordun ba.
- Ordun elurra geiyo
- Geiyo itten zen, gehiyo itten zen biño neua goiz hasten zen. 'Ta udaberriya ona!
Goiz iñunarrak preskurak bai, San Jose aurrin kazkaarra 're bai easo bat o' beste, biño harrek ez zun kalteik itten!
Miño oan kaltia haundiya itten da! Oañ ez da gosetxa 're... nik saten dut akordatzetik dela.
Gue ama zenak esaten zun kosetxa txikiyua itten bazen, " Beno segi in ber da datorren urtian hobio mangoiu goiko jangoikuk eta! "
Beti hua saten zun. 'Ta fedia bazen ordun fede haundiya zen oaiñ ez dena. 'Ta nik saten dut hoi 're ber dela.
Hoi 're ber dela. " Bai ez da eze e'!"
- Miño zebatte emango zun ba fede harek?
- Zerbatte fede horek ba
- Personai ematen ziyon ba bere xinixmena o'
- Hoixen 'ta launtza 'ta denak
- seitzeko
- Bai, ordun. Uaiñ saten bazu ba li bueno bueno.