ihotetako pertsonaiak: Otegizona

Aukera anitzeko galdera
Galdera: 

Nola du izena goitik beheiti otez tapatua ibiltzen den ihoteetako pertsonaiak?

otepixtiya

otegizona

oteburua

Erantzun zuzenaren inguruko argibide osagarriak: 

Jendearengana hurbildu eta besarkadak ematen aritzen da jendea zirikatzeko.