OKE sorrera

Aukera anitzeko galdera
Galdera: 

Zein urtetan sortu zen Oiartzun Kirol Elkatea?

Gaiak: 

1978an

1979an

1976an