100 urtean biztanleria

Aukera anitzeko galdera
Galdera: 

Oiartzungo biztanleria 1900-2000 urteen artean, 100 urtean, zenbat hazi zen?

hamar aldiz handiagotu zen

laukoiztu egin zen

hirukoiztu egin zen

Erantzun zuzenaren inguruko argibide osagarriak: 

3.960 (1900) - 9.179 (2001)