beharrari laguntza eskatu

Aukera anitzeko galdera
Galdera: 

Esaeraren arabera, zeri eskatu behar zaio laguntza?

izarrei

beharrari

elizari

Erantzun zuzenaren inguruko argibide osagarriak: 

Beharrak beti ematen du aurrera egiteko kemena eta indarra.