Biztanleria: emakume-gizon

Erantzun laburreko galdera
Galdera: 

2016ko datuen arabera, Oiartzunen zer bizi gara, emakume edo gizon gehiago?

emakume gehiago
Erantzun zuzenaren inguruko argibide osagarriak: 

5.025 gizon eta 5.186 emakume (Eustaten datuak)