espostu

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
esposatu, ezkondu
Gazteleraz: 
casar(se)
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Miño... ez zun ezer (...) nik hartu nittun esniak, nik jon ber bainun geo Donostira 'ta ya pasó.
- Lizardi 'ro... Pottittokin espostua bazen bestia.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bai, haikin kartzen genun. Biño geo ya, izebak eta espostu zinin, 'ta osaba miñez 'ta geldittu zenin 'ta, ya bestiri karrazitzen geniyon. 'Ta uandikan hora da e... Ukerruo, zertikan ion ber zu, iatzia prepatu eta izango zun itzaia kartzeko ro ez.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiA, bueno geo... Han illunabarrin partikular ematen nun, biño geo ya espostu nitzanin, Ergoingo jendia hasi zen ba! 'Ta Ergoingo jendia ordun izautu nun nik ba! Beintxiki 'ta hoi denak. ¡Ui, menudos trastos! Biño jende majua! Ergoindik 'e jendia dezente zeatzen zen.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Zeiñek ingo likek? Andre bat zen Gariñokua. Bea, zea pasa, polio 'ta elbarra geldittua da, Arruabarrenakin espostutaku hoitakua da bea horren lengusua 'ta. Hoik joten zin Ugaldetxoa eta elbarrittu horren ama karro batin marmitakin topoa. Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi'Ta ordun ongi bizi zin, biño lengo rangun ez. Eta haik joten zin astero, ben buelta itten zuten, ahizpa bat bazuten militarrakin espostua Donostin 'ta haina joten zin.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi-'Ta sardoteiyak noiz e... geo ixt, tabernak geldittu zin biño sardoteiyak ixten 'ta nola noiz hasi zin 'o nola hasi zin 'o?
-Geo nik ez dait hango gaztiak atea ahala, espostu ahala 'ro ya. Bukatu zen.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ez, hoitan ez zen apopilo eoten iñor. Uztapide, Uztapide bai, Uztapide, jakiña geo bertako alabakin espostu zen 'ta hua. Gaiñekun hor apopilo... Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta hoi hiru aldiz in ber zen?
-Hiru jaitan 'zaten zen hoi! Osea, zuk preoiya jartzen ziñun, 'ta ya fetxa jartzen zenun noiz espostuko ziñan. 'Ta espostu biño hiru iande lenoztik harrek jaiyero, harrek sango zun jaiyero taka-taka holako 'ta holako esposten dia!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Tobera jotzen zen... biar espostu ber 'ta gaur arratsin sartuko zuten paetin 'o palanka 'at, abisua. 'Ta geo, ordun apaiya espostu 'ta ez baizen oan bezela hotelatan itten. Baserriyan, itxian. Eta oantxe, apaiya bukatzen zuten garairako 'ro... Torko zin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Bo! Muti kozkorra, ni hortxe, enkarguak iten, kompaziyo batea, Altxikitik... Altxikiko Maitxo san 'uten horren ahizpa Garañon... Garañon espostua zeon, Xotera, 'ta gora 'ta bera, ni arrautzakin igual. Goitikan hartu arrautzak eta nik Garañoa eaman. 'Ta geo hanguak Altomirakruzkuk tortzen zin arrautzak billa Garañoa. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiXaldin zea horrekin espostua, hil zen hoa 'ta. Baezpare san in ber yot hoiri 're 'ta torri 'ta hemen afaltzen 'ta hemen ai gala. Ordun zea zen sukaldeko atetikan ikusten zen harren kuartua.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi'Ta: "Oaiñ 'e zea bat amona bat espostu da zea mutilla gazte gaztiakin". "Eoñ hai ixillikan amak aittu gabe! Eon hai ixillikan!Eoñ hai ixillikan amak aittu gabe!" Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi'Ta beti lata 'ta lata aitzen. Espostu in ber zu, espostu in ber zu. 'Ta nei ez zin sekula gotzen. Espostuko nitzan ezta pentsatu 're, espostu ber banun. Andalurria Urrutia, Anttoni